آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین از طریق نرم افزار بیگ بلو باتون

آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین از طریق نرم افزار بیگ بلو باتون

مهم ؛ کاربر گرامی لطفا دقت نمایید و تمامی این صفحه را به دقت مطالعه نمایید . و خط به خط آنرا انجام دهید

لینک کلاس شما در مشخصات وبینار قرار گرفته است پس از کلیک کردن بر روی لینک وبینار مراحل زیر را انجام دهید

آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین از طریق نرم افزار بیگ بلو باتون
آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین از طریق نرم افزار بیگ بلو باتون
آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین از طریق نرم افزار بیگ بلو باتون

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار های وبینارهای آنلاین آموزشی

لطفا قبل از کلیک بر روی لینک های آموزشی اطلاعات وبینار خود را مشاهده نمایید تا متوجه شوید وبینار شما بر روی کدام یک از این نرم افزارهای زیر برگزار میگردد