اطلاعات تماس با کارشناسان پشتیبانی

اطلاعات تماس با کارشناسان پشتیبانی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
اطلاعات تماس

آدرس پستی ساختمان شماره یک

تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک ۲۳۳

آدرس پستی ساختمان شماره دو

تهران، میدان ۷تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک ۸۲

شماره تلفن دبیرخانه

شماره تماس ساختمان مرکزی ۸۸۳۱۰۱۱۳۰ الی ۱۹ داخلی ( ۲۳۴ و ۲۵۰ )

پشتیبانی وبینارها

شماره تماس مستقیم پشتیبانی ۸۸۴۹۰۱۸۴

شبکه های اجتماعی