عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
مدیر سایت

وبینار آموزشی آنلاین صورت جریان وجوه نقد

پرسنل محترم شرکت الومینیم المهدی برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   صورت جریان وجوه نقد  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

فراگیران محترم موسسه پژوهشگاه رنگ  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آیین نگارش و مکاتبات اداری روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                  

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و بهبود فرآیند

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت و بهبود فرآیند  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  آنلاین  مقررات صادرات و واردات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  وبینار آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

پرسنل  محترم   شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به  وبینار های  آنلاین    روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                      

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین توانمندسازی مسئولین دفاتر

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری  روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                             

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران