پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه   مدیریت بازار یابی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا     کلیک نمایید

             مدیریت بازاریابی

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی