پرسنل  محترم    صنایع  مهام  پارچین    خواهشمند است جهت   دانلود    جزوه     مدیریت زمان     روی    جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0   


 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه   اینجا     کلیک نمایید

Time-Managemennt