پرسنل محترم صنایع شهید ستاری جهت  دانلود جزوه   مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه  روی لینک های زیر  کلیک نمایید

بخشنامه

مدیریت مالی

حسابداری مالی