پرسنل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای مشاهده اطلاعات ورود به جلسه  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .


 

 

 

 

لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از  این قسمت  نصب نمایید )

 

 

جلسه معاونت بیمه ای

http://online.irtci.com:8080/class4

زمان برگزاری وبینار روز شنبه 3   مهر

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت    10:30