پرسنل محترم صنایع شهید ستاری  جهت  دانلود جزوه  رهبری حرفه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۰


 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا    کلیک نمایید

رهبری حرفه ای

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی