فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

لینک ورود به وبینار اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

online.irtci.com:8080/class6

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  شنبه و یکشنبه ۲۲و ۲۳ آبان 

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۳  الی  ۱۷

 


سایر وبینارهای آموزشی