فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مدیریت منابع انسانی HRM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت منابع انسانی HRM 

online.irtci.com:8080/class3

 

زمان برگزاری وبینار  روزهای  دوشنبه و چهارشنبه 17 و 19 و 24 و 26 آبان

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۱۳  الی  ۱۷

 

 


 

سایر وبینارهای آموزشی