فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  آنلاین  GMP  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۰

 


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور    کدملی     میباشد.

 

 راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی GMP

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  چهارشنبه     26   آبان

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۱۴  الی    ۱۸

 


سایر وبینارهای آموزشی