فراگیران محترم  شرکت عالیفرد برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ضايعات و كاهش هزينه هاي توليد   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( بدون صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 فایل راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

 

لینک ورود به وبینار مديريت ضايعات و كاهش هزينه هاي توليد 

https://online.lms365.ir/class4/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز چهارشنبه  و  پنجشنبه   10 و 11 آذر

ساعت برگزاری وبینار  از  8:30  الی  12:30

 


سایر وبینارهای آموزشی