فراگیران محترم  شرکت عالیفرد برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مدیریت GMP    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( بدون صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از  این قسمت  نصب نمایید )

 

 

 

لینک ورود به وبینار   مدیریت GMP  

http://online.irtci.com:8080/class2

 

لینک آزمون GMP

http://tc1.ir/class105

زمان برگزاری وبینار روز  پنجشنبه   25  آذر

ساعت برگزاری وبینار  از   8:30  الی  16:30

 


سایر وبینارهای آموزشی