پرسنل محترم شرکت ورق خودرو  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استانداردهای حسابداری   روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از  این قسمت  نصب نمایید)

 

 فایل راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

لینک ورود به وبینار استانداردهای حسابداری 

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار  روزهای دوشنبه   29 آذر  الی  11 بهمن

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   18  الی 21