فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آيين نگارش و مكاتبات اداري روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

( راهنمای ورود به وبینار  )

 

 

لینک ورود به  وبینار  آيين نگارش و مكاتبات اداري 

https://tophostingworld.com

 

 

زمان برگزاری وبینار روز های دوشنبه  و سه شنبه  20 و 21   دی

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی