فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اآیین نگارش و مکاتبات اداری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور   کدملی   بصورت انگلیسی  میباشد.

 

( لطفا ابتدا نرم افزار های مورد نیاز را از  این قسمت  نصب نمایید )

 

 

لینک ورود به وبینار  آیین نگارش و مکاتبات اداری

http://online.lms365.ir/class4

 

 

زمان برگزاری وبینار   روز های پنجشنبه  9 و 23   دی

ساعت برگزاری وبینار  از  13  الی  17

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی