فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به  وبینار  فنون پذيرايي و تشريفات

http://online.irtci.com:8080/class3/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز های دوشنبه  و سه شنبه  20 و 21   دی

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی