فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

لینک ورود به  وبینار  توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران

https://online.lms365.ir/class6/

 

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  های سه شنبه 12 و19 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 


سایر وبینارهای آموزشی