فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   انبار داری نوین   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 فایل راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

لینک ورود به  وبینار  انبار داری نوین

https://tophostingworld.com

 

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  های  یکشنبه و سه شنبه  17 و  19  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از ۱۴  الی ۱۸