فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نحوه تهیه بودجه و برآورد هزینه ها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 فایل راهنمای نحوه ورود به وبینار

 

 

 

لینک ورود به وبینار  نحوه تهیه بودجه و برآورد هزینه ها

https://tophostingworld.com/

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای یکشنبه و سه شنبه  17 و 19 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی