پرسنل محترم شرکت نقش اول کیفیت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی فنون پذيرايي و تشريفات

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار روز های پنجشنبه    ۲8 بهمن و  5 اسفند

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   8  الی  12

 


سایر وبینارهای آموزشی