فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین امور اداري و كارگزيني    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار امور اداري و كارگزيني

http://online.irtci.com:8080/class1/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  دوشنبه و  چهارشنبه  2 و 4 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی