فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین حقوق و مزاياي كاركنان     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار حقوق و مزاياي كاركنان

https://online.lms365.ir/class4/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  دوشنبه و چهارشنبه   ۲ و ۴  اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی  13

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی