پرسنل محترم شركت رايزكو برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین نظام پيشنهادات   روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی ) شما  بصورت انگلیسی میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی نظام پيشنهادات

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار روز های دوشنبه و سه شنبه    2 و 3 اسفند

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   8:30  الی  12:30

 


سایر وبینارهای آموزشی