فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تکمیل دفاتر مالیاتی و روزنامه رسمی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار تکمیل دفاتر مالیاتی و روزنامه رسمی

https://online.lms365.ir/class14/

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای سه شنبه و یکشنبه  3 و 8 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی