فراگیران محترم شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار قانون مبارزه با پولشويي

https://online.lms365.ir/class5/
 

زمان برگزاری وبینار روز سه شنبه  ۳ اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  8  الی  12

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی