فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   بیمه و مالیات     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملیبصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار بیمه و مالیات

https://online.lms365.ir/class4/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز  یکشنبه و دوشنبه   8 و 9  اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  8:30  الی  12:30

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی