پرسنل محترم شرکت صبانور برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین 6 سیگما و کایزن و 5S  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی  )  شما  بصورت انگلیسی میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی 6 سیگما و کایزن و 5S

https://online.lms365.ir/class3/

 

زمان برگزاری وبینار روز های شنبه و یکشنبه    7 و 8  اسفند

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۹  الی  13

 

 


سایر وبینارهای آموزشی