فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

 

 

 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت منابع انسانی

 

https://online.lms365.ir/class14/

 

 

 

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای یکشنبه و سه شنبه

15  و 17 و  22  و 24  اسفند

 

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸