فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

 

 

 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور  کدملی شما (  بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ورود به  وبینار  فنون پذيرايي و تشريفات

https://online.lms365.ir/class3/

 

 

 

 

 

 

زمان برگزاری وبینار روز های سه شنبه  و چهارشنبه 17 و 18 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  18