فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانين و امور گمركي و ترخيص كالا   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰