فراگیران محترم  شرکت گاز استان کرمان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  بهداشت روانی در خانواده و جامعه  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه ) شما  بصورت  کامل و  انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبیناربهداشت رواني در خانواده و جامعه

https://tophostingworld.com/

 

 

زمان برگزاری وبینار روزهای دوشنبه و چهارشنبه  ۲6 و ۲۹  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از  8:30  الی  12:30