فراگیران محترم شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مهارت های زندگی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی  ) شما بصورت  انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار  مهارت های زندگی

https://online.lms365.ir/class7/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز جمعه 30  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از  ۹  الی  ۱۳

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران