فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني

https://online.lms365.ir/class2/

زمان برگزاری وبینار روز های سه شنبه  3 و 10 خرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران