فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت منابع انساني HRM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار مديريت منابع انساني HRM

https://online.lms365.ir/class5/
 

زمان برگزاری وبینار روزهای   شنبه و دوشنبه 

 17 و 19  اردیبهشت ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18

24 و 26   اردیبهشت ساعت برگزاری وبینار  از  15  الی  19

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران