فراگیران محترم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور (شماره همراه  ) شما بصورت کامل و  انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

https://online.lms365.ir/class6/

 

 

زمان برگزاری وبینار

روز های دوشنبه  2 و 9 خرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18

 

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران