1. پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                                           .

 

کد کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما ( با صفر بصورت انگلیسی ) میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران 

https://online.lms365.ir/clas11

زمان برگزاری وبینار روز دوشنبه   9 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت    16 الی  19

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران 

https://online.lms365.ir/class12/

زمان برگزاری وبینار روز سه شنبه  17 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت    16 الی  19

 

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران 

https://online.lms365.ir/class13/

زمان برگزاری وبینار روز چهارشنبه  18 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت    16 الی  19

 

 


سایر وبینارهای آموزشی