فراگیران محترم شرکت پگاه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار های آموزشی آنلاین   روی  جزییات   بیشتر  کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۰


 

 

 

کد کاربری و کلمه عبور    کدملی     میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت کاهش ضایعات

https://online.lms365.ir/class18/

زمان برگزاری وبینار روز  سه شنبه    17 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۱۴  الی    ۱۸

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی

https://online.lms365.ir/class19/

زمان برگزاری وبینار روز  یکشنبه    22 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۱۴  الی    ۱۸

 

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی نظام آراستگی 5S

https://online.lms365.ir/class18/

زمان برگزاری وبینار روز  چهارشنبه    25 خرداد

ساعات برگزاری وبینار  از ساعت   ۱۴  الی    ۱۸

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در تیرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در مردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در شهریورماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران