فراگیران محترم شرکت دیجی پی  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارتباط موثر و آداب معاشرت در سازمان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کد ملی  ) شما بصورت  انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 

لینک ورود به وبینار ارتباط موثر و آداب معاشرت در سازمان

https://online.lms365.ir/class6/

 

 

زمان برگزاری وبینار روز پنج شنبه  26 خرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  ۹  الی  ۱۳