فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانیHRM     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تهیه و تدوین برنامه بازاریابی

https://online.lms365.ir/class3/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  یکشنبه و چهارشنبه 2 و 5 مرداد

روزهای شنبه و سه شنبه 8 و 11 مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در مردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در شهریورماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران