فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین استانداردآموزشیISO10015:2019    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار استاندارد اموزشی ISO 10015:2019

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه  24 و 31 مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی  13