فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول فنون مذاکره موفق   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول فنون مذاکره موفق

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  دوشنبه  24 و 31 مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18