فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت حقوق مزایای کارکنان    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت حقوق مزایای کارکنان

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای  سه شنبه و چهارشنبه  24 و 25 مرداد

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18