فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی

https://online.lms365.ir/class7/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه  9 و 16 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18