فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روز دوشنبه  7 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18