فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

https://online.lms365.ir/class5/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه  6 و 13 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18