فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت توليد و عمليات   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  مديريت توليد و عمليات

http://online.irtci.com:8080/class1/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  9 و 10 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی  13