فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  اصول تدارکات و خریدهای داخلی

https://online.lms365.ir/class5/

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه  19 و 20 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18