فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید 

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روز های چهارشنبه 16و 23 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18