فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت کیفیت جامع TQM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  مدیریت کیفیت جامع TQM 

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و چهارشنبه  14 و 16 شهریور

ساعت برگزاری وبینار  از  14  الی  18